TERMINY

KURS 3 MIESIĘCZNY
PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

Czas trwania: 11 zjazdów*

Data rozpoczęcia Kursu 11 maj 2024 / Zajęcia: soboty i niedziele

Data rozpoczęcia Kursu 29 maj 2024 / Zajęcia: środy i czwartki

Data rozpoczęcia Kursu 8 czerwca 2024 / Zajęcia: soboty i niedziele

Data rozpoczęcia  Kursu 14 września 2024  /  Zajęcia: soboty i niedziele

Data rozpoczęcia  Kursu 25 września 2024  /  Zajęcia: środy i czwartki


PÓŁROCZNY KURS
PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

Czas trwania: 15 zjazdów*

Data rozpoczęcia Kursu 14 września 2024  / Zajęcia : soboty i niedziele

Data rozpoczęcia Kursu 25 września 2024  / Zajęcia : środy i czwartki


ROCZNY KURS
PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

Czas trwania: 26 zjazdów*

Data rozpoczęcia Kursu 14 września 2024  / Zajęcia : soboty i niedziele

Data rozpoczęcia Kursu 25 września 2024  / Zajęcia : środy i czwartki


* Daty spotkań podajemy na pierwszym Zjeździe
(istnieje możliwość korekty dat kolejnych spotkań)

Design XX Wieku. Design XXI Wieku.

Zapytaj o bonus / artstudio@artstudio.edu.pl