TERMINY

PÓŁROCZNY KURS
PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

od 11.03.2023 do 08.07.2023

 1. Zjazd  11.03.2023
 2. Zjazd  12.03.2023
 3. Zjazd  25.03.2023
 4. Zjazd  26.03.2023
 5. Zjazd  01.04.2023
 6. Zjazd  02.04.2023
 7. Zjazd  22.04.2023
 8. Zjazd  23.04.2023
 9. Zjazd  13.05.2023
 10. Zjazd  14.05.2023
 11. Zjazd 27.05.2023
 12. Zjazd 28.05.2023
 13. Zjazd 03.06.2023
 14. Zjazd 04.06.2023
 15. Zjazd 08.07.2023

PÓŁROCZNY KURS
PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

od 28.01.2023 do 27.05.2023

 1. Zjazd   28.01.2023
 2. Zjazd   29.01.2023
 3. Zjazd   11.02.2023
 4. Zjazd   12.02.2023
 5. Zjazd   25.02.2023
 6. Zjazd   26.02.2023
 7. Zjazd   11.03.2023
 8. Zjazd   12.03.2023
 9. Zjazd   25.03.2023
 10. Zjazd   26.03.2023
 11. Zjazd   01.04.2023
 12. Zjazd   02.04.2023
 13. Zjazd   22.04.2023
 14. Zjazd  23.04.2023
 15. Zjazd 27.05.2023

ROCZNY KURS
PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

2 semestry od 10.09.2022 do 27.05.2023

 1. Zjazd  10.09.2022
 2. Zjazd  11.09.2022
 3. Zjazd  24.09.2022
 4. Zjazd  25.09.2022
 5. Zjazd  08.10.2022
 6. Zjazd  09.10.2022
 7. Zjazd  22.10.2022
 8. Zjazd  23.10.2022
 9. Zjazd  19.11.2022
 10. Zjazd  20.11.2022
 11. Zjazd  26.11.2022
 12. Zjazd  27.11.2022
 13. Zjazd  10.12.2022
 14. Zjazd  11.12.2022
 15. Zjazd  14.01.2023
 16. Zjazd  04.02.2023
 17. Zjazd  05.02.2023
 18. Zjazd  18.02.2023
 19. Zjazd  19.02.2023
 20. Zjazd  04.03.2023
 21. Zjazd  05.03.2023
 22. Zjazd  18.03.2023
 23. Zjazd  19.03.2023
 24. Zjazd 15.04.2023
 25. Zjazd 16.04.2023
 26. Zjazd 27.05.2023

Design XX Wieku. Design XXI Wieku.

KURS 3 MIESIĘCZNY

PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

od 11.03.2023 do 20.05.2023

 1. Zjazd   11.03.2023
 2. Zjazd   12.03.2023
 3. Zjazd   25.03.2023
 4. Zjazd   26.03.2023
 5. Zjazd   01.04.2023
 6. Zjazd   02.04.2023
 7. Zjazd   22.04.2023
 8. Zjazd   23.04.2023
 9. Zjazd  13.05.2023
 10. Zjazd  14.05.2023
 11. Zjazd 20.05.2023

KURS 3 MIESIĘCZNY

PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

od 28.01.2023 do 22.04.2023

 1. Zjazd   28.01.2023
 2. Zjazd   29.01.2023
 3. Zjazd   11.02.2023
 4. Zjazd   12.02.2023
 5. Zjazd   25.02.2023
 6. Zjazd   26.02.2023
 7. Zjazd   11.03.2023
 8. Zjazd   12.03.2023
 9. Zjazd   25.03.2023
 10. Zjazd   26.03.2023
 11. Zjazd 22.04.2023

KURS 3 MIESIĘCZNY

PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

Od 10.09.2022 do 03.12.2022
1. Zjazd   10.09.2022
2. Zjazd   11.09.2022
3. Zjazd   24.09.2022
4. Zjazd   25.09.2022
5. Zjazd   08.10.2022
6. Zjazd   09.10.2022
7. Zjazd   22.10.2022
8. Zjazd   23.10.2022
9. Zjazd   19.11.2022
10. Zjazd   20.11.2022
11. Zjazd   03.12.2022


PÓŁROCZNY KURS

PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

1 semestr od 10.09.2022 do 14.01.2023

 1. Zjazd   10.09.2022
 2. Zjazd   11.09.2022
 3. Zjazd   24.09.2022
 4. Zjazd   25.09.2022
 5. Zjazd   08.10.2022
 6. Zjazd   09.10.2022
 7. Zjazd   22.10.2022
 8. Zjazd   23.10.2022
 9. Zjazd   19.11.2022
 10. Zjazd   20.11.2022
 11. Zjazd   26.11.2022
 12. Zjazd   27.11.2022
 13. Zjazd   10.12.2022
 14. Zjazd  11.12.2022
 15. Zjazd 14.01.2023